Το σεμινάριο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος 2CeVau διοργανώνεται ψηφιακά στο πλαίσιο του Ψηφιακού Συνεδρίου της ITS Hellas για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Το σεμινάριο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος 2CeVau θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εργασιών της 6ης Διημερίδας του Eλληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ITS Hellas, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου ως Ψηφιακό Συνέδριο.


Ο στόχος του σεμιναρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, είναι διττός: Από την μια επιδιώκει να ενημερώσει τους συνέδρους για τις προκλήσεις κυβερνο-ασφάλειας που εμφανίζονται στο περιβάλλον ενός διαδρόμου (με χαρακτηριστικά αυτοματοποίησης) και να παρουσιάσει τα έως τώρα τεχνικά αποτελέσματα του προγράμματος. Από την άλλη, στοχεύει στην ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και εποικοδομητικών συζητήσεων με την σχετική ερευνητική κοινότητα και τους εταίρους από τις βιομηχανικούς τομείς των ευφυών μεταφορών.


Το ερευνητικό πρόγραμμα 2CeVau (Cybersecure Corridors for eVehicle Automation) που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CEF της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνολικού budget 0.25M Euros) σκοπεύει στο να αναλύσει τις προκλήσεις κυβερνο-ασφάλειας σε διασυνοριακούς διαδρόμους με χαρακτηριστικά υψηλής αυτοματοποίησης. Η  κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (KEΠΠ) [συντονιστής], το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Η σχετική έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων κυβερνο-ασφάλειας, από την μοντελοποίηση του περιβάλλοντος ενός διαδρόμου, την ανάλυση ρίσκου, μέχρι και την ανάπτυξη σχετικού λογισμικού που θα προτείνει πιθανά αντίμετρα. ‘Έμφαση δίνεται στις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης ενώ τα συμπεράσματα του προγράμματος που θα προωθηθούν προς τις ομάδες αντιμετώπισης ηλεκτρονικών επιθέσεων (CERTs/CSIRTs), αναμένεται να ωφελήσουν τον υπό ανάπτυξη διάδρομο Θεσσαλονίκη-Σόφια-Βελιγράδι (GR-BG-SRB).


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 2CeVau θα βρείτε εδώ: https://2cevau.eu/