Σύντομο βιογραφικό

Ο Καθ. Γεώργιος Στεφανίδης (BA, MSEE, PhD, PE) είναι ειδικός στις Μεταφορές και Θεωρία της Κυκλοφορίας, και στην Τηλεματική των Μεταφορών. Έχει διατελέσει για 20 χρόνια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα, όπου και έγινε καθηγητής και διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Στη Μιννεσότα, ο καθ. Στεφανίδης χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. (National Science Foundation (NSF), Federal Highway Administration (FHWA), Urban Mass Transportation Administration, Department of Energy, Office of Univ. Research of the U.S. Dept. of Transportation, Minnesota Dept. of Transportation and California Dept. of Transportation). Ο καθ. Στεφανίδης ήταν υπεύθυνος για πάνω από σαράντα συμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τους παραπάνω οργανισμούς στους τομείς των Μεταφορών και Θεωρίας της Κυκλοφορίας, Τεχνητής Νοημοσύνης στις Μεταφορές, Μοντελοποίηση Μεταφορών, Θεωρία Ελέγχου Κυκλοφορίας και Εφαρμογές, Οικονομική Εκτίμηση Υποδομών των Μεταφορών και Ανάλυση Επιπτώσεων.

Ήταν υπεύθυνος στη δημιουργία του Συγκοινωνιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα, του Ινστιτούτου Αριστείας για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ένα από τα 5 Ινστιτούτα που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο αντικείμενο αυτό, και του Κέντρου Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών της Μιννεσότα.

Στην Ε.Ε. ηγήθηκε μιας μεγάλης προσπάθειας για την ταυτοποίηση των συνεπειών της Τηλεματικής στο DGXIII. Ηγήθηκε του πρώτου ευρωπαϊκού Impact Analysis Workshop στις Βρυξέλλες που καθόρισε το πλαίσιο για την εισαγωγή του ITS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1997 έχει διευθύνει πλήθος ευρωπαϊκών διεθνών ερευνητικών projects. Ηγήθηκε του σχεδιασμού και της εγκατάστασης του νέου Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας και Υποδομής Συστήματος στην Περιφέρεια Αττικής.